Home Nhật BảnVăn Hóa Nhật Bản Vì sao đất nước Nhật Bản hiện nay vẫn còn có vua?