Home Nhật BảnVăn Hóa Nhật Bản Người Nhật Bản đã từng ăn tết âm lịch như thế nào trước khi từ bỏ?