Home Thực Tập Sinh Nhật Bản Nếu bạn mất CV gốc thì bạn có tham gia chương trình kỹ năng đặc định được không?