Home Tin Tức Có xin được visa kỹ năng đặc định nếu chỉ đạt trình độ tiếng Nhật N5 không?