Home Tin Tức Hokkaido Nhật Bản – Nơi lạnh nhất lại là nơi phát triển nhất